Hafan

 • Rhifyn Gorffennaf 2019

  Rhagor 5 Gorffennaf 2019
 • Enillwyr Eisteddfod Caerdydd yn rhifyn Medi 2018

  Rhagor 11 Medi 2018
 • DISNEY YN FÔR O GOCH, GWYN A GWYRDD

  Bydd pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Disneyland Paris yn ystod penwythnos Cymreig i ddathlu Gŵyl Ddewi rhwng 3 – 5 Mawrth.

  Y pump fydd yn teithio i Baris eleni fydd Beca Hogg o’r Wyddgrug (7 oed), Rhys Lloyd Thomas o Lanrwst (8 oed), Alaw Evans o Bontyberem (16 oed), Siwan Mason o Lanfairpwll (16 oed) a Daniel Jones o Gaerdydd (16 oed). ...

  Rhagor 23 Chwefror 2017
 • PARTI PONTY 2016

  Parti Ponty 2016Gŵyl Gymraeg i bawb

  Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle croesawyd dros 5000 o ymwelwyr, byddwch yn falch iawn i glywed fod yr ŵyl undydd enwog hon yn ôl eleni. Bydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 16eg o Orffennaf ym Mharc Ynysangharad rhwng 10yb a 7yp.

  Mae’r ŵyl wedi ei threfnu gan yr elusen Gymraeg, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf sydd â’u Swyddfa ym Mhontypridd. Bydd Parti Ponty yn rhoi ...

  Rhagor 22 Ebrill 2016
 • Rhifyn Mehefin 2019

  Newyddion am Eistedfod yr Urdd Caerdydd a llawer mwy yn rhifyn Mehefin 2019

  Rhagor 22 Mehefin 2019
 • Rhifyn Gorffennaf 2017

  Newydd o’r wasg

   

   

  Rhagor 2 Gorffennaf 2017
 • Gwynfor Dafydd yn ennill y Gadair

  Gwynfor Dafydd, o Donyrefail, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016.GwynforY Gadair

  Mae’r gadair yn cael ei chyflwyno i’r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun Cam.

  Mae Gwynfor yn ddisgybl yn Ysgol Llanhari, a chyn hynny yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.  Mae’n gobeithio mynd i Goleg yr Iesu yng Nghaergrawnt y flwyddyn nesaf i astudio Sbaeneg ac Almaeneg ab initio.

  Beirniaid y ...

  Rhagor 2 Mehefin 2016
 • Arbrawf disgyblion o Gymru’n cael ei yrru i’r gofod

  O newyddion BBC Cymru

  Bydd arbrawf gafodd ei lunio gan ddisgyblion ysgol yng Nghymru yn cael ei lansio i’r gofod ddydd Gwener. Y gofodwr Tim Peake fydd yn cynnal yr arbrawf.

  Bydd chwain dŵr yn cael eu lansio i’r Orsaf Ofod Rhyngwladol o Cape Canaveral yn Florida ychydig cyn 22:00.

  Wedi iddyn nhw gyrraedd, bydd Mr Peake yn astudio os gall y chwain fyw yn y gofod, a sut y maen nhw’n cenhedlu ...

  Rhagor 8 Ebrill 2016