Hafan

 • Rhifyn Nadolig Wedi’i Gyhoeddi

  Rhagor 6 Rhagfyr 2019
 • Eisteddfod Caerdydd 2020

  Mae’r trefniadau at Eisteddfod Caerdydd yn mynd yn eu blaen yn dda, ond mae dal sbel i fynd nes cyrraedd 17 Ionawr 2020!

  Cystadlaethau llenyddiaeth

  Mae gyda ni 8 cystadleuaeth lenyddol i chi eleni, a’n beirniad yw Emyr Davies. Y dyddiad cau yw 6 Rhagfyr – felly does dim llawer o amser o gwbl gyda chi!

  Y cystadlaethau sy’n agored i bawb yw:

  • Limrig yn cynnwys y llinell “es adre ar ddiwedd y noson” (gwobr ...
  Rhagor 20 Tachwedd 2019
 • Rhifyn Gorffennaf 2019

  Rhagor 5 Gorffennaf 2019
 • Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

  Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

  Cynhelir Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant ar ddydd Gwener 13eg o Ragfyr eleni, a disgwylir y bydd miliynau o bobl yn cymryd rhan i godi arian i blant bregus ar draws y byd. Mae’r arian a godir yn ystod yr ymgyrch godi arian blynyddol hefyd yn cynorthwyo gwaith rhaglenni ar lawr gwlad yn y Deyrnas Unedig a Chymru, gan roi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant yn y blynyddoedd cynnar. Mae cymryd rhan yn ...

  Rhagor 25 Tachwedd 2019
 • Rhifyn Tachwedd – Prynwch Gopi

  Rhagor 1 Tachwedd 2019
 • Rhifyn Mehefin 2019

  Newyddion am Eistedfod yr Urdd Caerdydd a llawer mwy yn rhifyn Mehefin 2019

  Rhagor 22 Mehefin 2019