Hafan

 • Gwynfor Dafydd yn ennill y Gadair

  Hafan
  Gwynfor Dafydd, o Donyrefail, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016. Mae’r gadair yn cael ei chyflwyno i’r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun Cam. Mae Gwynfor yn ddisgybl yn Ysgol Llanhari, a chyn hynny yn Ysgol Gynradd Gymraeg ...
  Rhagor 2 Mehefin 2016
 • Arbrawf disgyblion o Gymru’n cael ei yrru i’r gofod

  Hafan
  O newyddion BBC Cymru Rhannu Bydd arbrawf gafodd ei lunio gan ddisgyblion ysgol yng Nghymru yn cael ei lansio i’r gofod ddydd Gwener. Y gofodwr Tim Peake fydd yn cynnal yr arbrawf. Bydd chwain dŵr yn cael eu lansio i’r Orsaf Ofod Rhyngwladol o Cape Canaveral yn Florida ychydig cyn 22:00. Wedi iddyn nhw ...
  Rhagor 8 Ebrill 2016
 • Safonau Cyntaf yn Weithredol

  Hafan
  Llythyr gan Comisiynydd y Gymraeg. Annwyl Olygydd, Ar 30 Mawrth eleni fe ddaeth y set cyntaf o safonau’r Gymraeg yn weithredol. Y safonau hyn sy’n dweud beth ddylai sefydliadau ei wneud yn Gymraeg. Mae’r safonau’n creu hawliau newydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg. Cynghorau sir, Llywodraeth Cymru a’r parciau cenedlaethol yw’r sefydliadau cyntaf i weithredu’r ...
  Rhagor 30 Mawrth 2016
 • Tafod Elái wedi ei gyhoedi

  Hafan
  Mae Tafod Elái Mawrth wedi ei gyhoeddi. Mae’n llawn newyddion a gwybodaeth am yr ardal.
  Rhagor 2 Mawrth 2016
 • PARTI PONTY 2016

  Hafan
  Gŵyl Gymraeg i bawb Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle croesawyd dros 5000 o ymwelwyr, byddwch yn falch iawn i glywed fod yr ŵyl undydd enwog hon yn ôl eleni. Bydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 16eg o Orffennaf ym Mharc Ynysangharad rhwng 10yb a 7yp. Mae’r ŵyl wedi ei ...
  Rhagor 22 Ebrill 2016
 • Ebrill

  Hafan
  Tafod Elái Ebrill 2016 wedi ei gyhoeddi
  Rhagor 2 Ebrill 2016
 • Yr Hen Lyfrgell – mis cyntaf prysur wedi’r agoriad mawreddog

  Hafan
  Mae’n anodd credu bod dros fis ers penwythnos agoriadol canolfan Gymraeg newydd ein prifddinas. Wedi cynnal llu o weithgareddau a digwyddiadau, gwerthu degau o gardiau, gweini cannoedd o giniawau a thynnu miloedd o beintiau mae Yr Hen Lyfrgell yn parhau i groesawu pobl o bob oed i brofi’n iaith a’n ...
  Rhagor 28 Mawrth 2016
 • Enwau Strydoedd Trallwng ar Newyddion 9

  Hafan
  Yn dilyn cyhoeddi’r stori yn rhifyn Chwefror Tafod EláI am ymgyrch trigolion Trallwng i gael arwyddion strydoedd yn Gymraeg aeth Newyddion 9 y BBC draw i gael yr hanes.
  Rhagor 6 Chwefror 2015