Archifau Categori: Heb Gategori

Ennill Côr y Flwyddyn

Eilir Owen GriffithsLlongyfarchiadau i Gôr CF1 a’u harweinydd, Eilir Owen Griffiths, Ffynnon Taf, ar ennill cystadleuaeth Cor y Flwyddyn y BBC. Dydd Sul roedd y côr yn un o chwech oedd yn cystadlu am y wobr arbennig yma ym Manceinion gyda beirniaid rhyngwladol yn cloriannu’r perfformiadau.

Roedd dau gôr o Gymru sef Côr Iau Glanaethwy a Chôr CF1 ymhlith y chwe côr o bob rhan o Brydain. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Neuadd Bridgewater, Manceinion.

Darlledir y gystadleuaeth nos Wener, 12 Rhagfyr, am 7.30yh ar BBC4.

Côr CF1

4,000 yn gorymdeithio yng Nghaerffili

 

 

Dydd Sadwrn, 4 Hydref gorymdeithiodd dros 4000 o bobl leol trwy ganol Caerffili i roi croeso swyddogol i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd fydd yn ymweld â Chaerffili a’r Cylch yn 2015.  Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar dir Llancaiach Fawr ger Nelson 25 – 30 Mai 2015.

 URDD Caerffil

Cafodd yr orymdaith ei harwain gan fand samba y sir a Mistar Urdd i Gastell Caerffili ble cafodd y cerddwyr prynhawn o adloniant.

 

Dywedodd Aled Sion, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Cawsom ddiwrnod gwych yng Nghaerffili gyda nifer dda iawn o blant lleol wedi ymuno yn yr orymdaith.  Mae’r brwdfrydedd sydd yn yr ardal tuag at yr Eisteddfod yn anhygoel a chriw arbennig o wirfoddolwyr yn gweithio’n galed yma.  Os bydd yr Eisteddfod mor lwyddiannus a’r wyl gyhoeddi, mi fydd gennym Eisteddfod i’w chofio yma yng Nghaerffili a’r Cylch mis Mai 2015.”

Aneirin Karadog yw Bardd Plant Cymru

Cyhoeddwyd mai Aneirin Karadog yw Bardd Plant newydd Cymru ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd yng Nghilwendeg, Sir Benfro, y prynhawn yma.

Mae Aneirirn yn dod yn wreiddiol o Bontypridd, ac aeth i Ysgol Gyfun Rhydfelen. Mae’n gyflwynydd teledu ar rhaglen Heno ac yn gyn-aelod o’r grwp hip-hop, Genod Droog.

Mae Aneirin yn byw ym Mhontyberem gyda’i wraig, Laura, a’i ferch flwydd oed,Sisial.

Mae’n siarad pump iaith – Cymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg.  Mae ei gyfrol gyntaf o gerddi, O Annwn i Geltia, ar restr fer Llyfr Barddoniaeth y Flwyddyn 2013.