Archifau Categori: Newyddion

Râs Rhwng Dyn a Cheffyl

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin, cynhaliwyd y râs flynyddol rhwng dyn a cheffyl yn Llanwrtyd Wells. Roedd Rhodri Gomer wedi mynd yno ar ran Heno, S4C, ac un o’r rhedwyr bu’n ei holi oedd Catrin Davies o Glwb Rhedeg Pontypridd.20130610 Catrin Davies

Dywedodd Catrin “Dwi ddim wedi arfer rhedeg mewn tywydd fel hyn yng Nghymru a dwi’n meddwl fydd hi dipyn bach yn boeth heddiw ond mae digon o ddŵr o gwmpas”.

Y ceffyl enillodd eleni gyda Beti Gordon yn marchogaeth Shah.

Gwŷl Tafwyl

DYDD SADWRN –15 Mehefin 2013– 11.00-21.00

Tafwyl2013Bydd prif ddigwyddiad Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, ar Fehefin 15fed. Tafwyl

Bydd stondinau amrywiol yn y ffair yn hyrwyddo cynnyrch Cymreig; yn ogystal â gweithdai a sesiynau llenyddol, cerdd, celf, coginio a drama. Bydd prif lwyfan gyda pherfformiadau byw gan artistiaid gwerin, roc a phop mwyaf llwyddiannus y sin gerddoriaeth Gymraeg, sesiynau acwstig, diddanwyr stryd, sesiynau dawns, maes chwaraeon, a gweithgareddau i blant o bob oedran.

Canlyniadau Iau Gwener a Sadwrn yr Urdd

Bro Taf Drama GerddDawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau: 1af Daniel Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il Osian Gruffydd, Adran Bro Taf

Cân Actol Bl. 7, 8 a 9: 2il, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol

Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed: 3ydd Siwan Henderson, Ysgol Llanhari

Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed: 1af Gwynfor Dafydd, Ysgol Llanhari

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed:  2il Siwan Evans, Adran Bro Taf

Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed: 1af Osian, Trystan a Gwynfor, Adran Bro Taf

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed: 1af Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf

Detholiad o Ddrama Gerdd Bl 7 a dan 25 oed: 1af, Adran Bro Taf

Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 – 25 oed: 2il Huw Blainey, Aelwyd Llundain

Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed: 2il, Adran Bro Taf

Dydd Mercher Eisteddfod yr Urdd

Dydd Mercher yn Eisteddfod yr Urdd

Ymgom Garth OlwgYmgom Bl 7, 8 a 9: 3ydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9: 3ydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran): 3ydd, Adran Bro Taf.

Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50): 3ydd, Adran Bro Taf.

Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran): 3ydd, Adran Bro Taf.

 

 

Aneirin Karadog yw Bardd Plant Cymru

Cyhoeddwyd mai Aneirin Karadog yw Bardd Plant newydd Cymru ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd yng Nghilwendeg, Sir Benfro, y prynhawn yma.

Mae Aneirirn yn dod yn wreiddiol o Bontypridd, ac aeth i Ysgol Gyfun Rhydfelen. Mae’n gyflwynydd teledu ar rhaglen Heno ac yn gyn-aelod o’r grwp hip-hop, Genod Droog.

Mae Aneirin yn byw ym Mhontyberem gyda’i wraig, Laura, a’i ferch flwydd oed,Sisial.

Mae’n siarad pump iaith – Cymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg.  Mae ei gyfrol gyntaf o gerddi, O Annwn i Geltia, ar restr fer Llyfr Barddoniaeth y Flwyddyn 2013.

Eisteddfod yr Urdd Dydd Mawrth

Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau:
2il, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Creigiau Llefaru DysgwyrGrwp Llefaru Bl 6 ac iau (D):
2il, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a’r Fro .

Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50):
3ydd, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol .

Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150):
2il, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol

 

Eisteddfod yr Urdd Canlyniadau Dydd Llun

Unawd Piano Bl 6 ac iau:
1af, Charlotte Kwok, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Dawns Werin Bl 4 ac iau:
2il, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg.

Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran):
1af, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Unawd Bl 3 a 4: 1af, Alys Thomas, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau: 1af, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

 

 

Sialens Kilimanjaro – 20fed – 29ain o Fedi, 2013

Cynhaliwyd noson wych yng Ngwesty’r Village, Caerdydd yr ail ar bymtheg o Ebrill lle daeth tua 200 o bobol ynghyd i wrando ar Iolo Williams yn traddodi ar Fywyd Gwyllt Cymru. Rhan o ymgyrch codi arian Iolo, Shân Cothi a Cheryl Jones oedd y noson – codi arian ar gyfer ymchwil cancr. Ond nid trwy ddarlithio a gwerthu tocynnau raffl y bydd y glewion yma yn codi pres – o’u blaenau mae sialens aruthrol. Byddant yn rhan o grwp o ddringwyr glew fydd yn taclo Mynydd Kilimanjaro yn Nhanzania fis Medi eleni er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith di-flino ysbyty Felindre, Caerdydd. Codi ymwybyddiaeth a chodi arian wrth gwrs. Os am gefnogi gellwch ymweld â gwefan ysbyty Felindre sef

www.velindrefundraising.com/trekofalifetime  neu i gefnogi tâm Shân sy’n casglu arian er mwyn hyrwyddo’r ymchwil i gancr y pancreas – yr elusen amserjustintime – trwy ymweld â www.justgiving.com/Kili-Angels

Diolch Iolo am noson arbennig o gofiadwy. Dewisodd rhyw ugain o sleidiau – lluniau o’i hoff blanhigion, hoff greaduriaid, hoff adar ac fe gawson berlau wrth iddo adrodd straeon am ei brofiadau a rhannu o’i wybodaeth faith. Pob lwc ar y daith – pob lwc gyda chodi arian! Dewch yn ôl yn saff i adrodd yr hanes!