Lluniau o'r Gorffenol

1978 Mis 08 Eisteddfod
1982 Mis 00 Telyn Cymru Llun
1982 Mis 00 Telyn Cymru
1982 Mis 04 Merched y Garth
1983 Mis 08 Eisteddfod Llangefni
1983 Mis 08 Eisteddfod Llangefnic
1984 Mis 04 Killarney
1984 Mis 05 Killarney
1985 Mis 11 Gwyl Cerdd Dant b
1985 Mis 11 Gwyl Cerdd Dant
1986 Mis 09 Medal Clogau yn Tafod Elai
1987 Mis 00 Clawr Caset Sain
1987 Mis 00 Clawr Caset b
1987 Mis 00 Clawr Caset
1987 Mis 08 Eisteddfod
1988 Mis 11 Alwena
1988 Mis 11 Cyngedd Gwaelod y Garth
1988 Mis 11 Llun
1990 1990 Taflen Eisteddfod b
1990 1990 Taflen Eisteddfod
1991 Mis 07 Gwyl Telynau 2
1991 Mis 07 Neuadd Dewi Sant 2
1993 Mis 08 Merched y Garth
1994 Mis 08 Eisteddfod
1996 Mis 11 Gwyl Cerdd Dant Caernarfon
1997 Mis 11 Gwyl Caernarfon
1999 Mis 04 Tra Li e
1999 Mis 04 Tra Li f
1999 Mis 04 Trali a
1999 Mis 04 Trali b
1999 Mis 04 Trali c
1999 Mis 04 Trali d
1999 Mis 04 Trali
1999 Mis 08 Dathlu
1999 Mis 10 Eglwys Llandaf 1
1999 Mis 10 Eglwys Llandaf 2
1999 Mis 10 Eglwys Llandaf Telyn
1999 Mis 10 Eglwys Llandaf
1999 Mis 10 Llandaf
2000 Mis 11 Dathlu 01
2000 Mis 11 Dathlu 02
2000 Mis 11 Dathlu 03
2000 Mis 11 Gwyl Ddrama a
2000 Mis 11 Gwyl Ddrama
2001 Mis 05 My G Soiree
2001 Mis 10 Taith Paris 1
2001 Mis 10 Taith Paris 2
2001 Mis 10 Taith Paris 3
2001 Mis 10 Taith Paris 4
2001 Mis 10 Taith Paris 5
2002 Mis 02 Dydd 09 Cyngerdd Crwys
2002 Mis 11 Gwyl C D Dolgellau
2002 Mis 11 Gwyl C D a
2002 Mis 11 Gwyl C D b
2004 Mis 04 Dydd 04 Cyngerdd 2
2004 Mis 04 Dydd 04 Cyngerdd
2004 Mis 08 Eisteddfod
2004 Mis 10 D C DC b
2004 Mis 10 D CDC
2004 Mis 12 Bore Coffi
2005 Mis 04 Esquel
2005 Mis 04 Patagonia Llong 61
2005 Mis 04 Patagonia
2006 Mis 04 Taith Iwerddon
2006 Mis 08 Eisteddfod 1
2006 Mis 08 Eisteddfod 2
2007 Mis 03 Dydd 03 Harlech 1
2007 Mis 03 Dydd 03 Harlech 2
2007 Mis 06 Asado Merched y Garth
2007 Mis 06 Asado MyG
2007 Mis 06 Asado Neuadd
2008 Mis 08 Eisteddfod
2009 Mis 08 Eisteddfod Cor Alaw Werin
2009 Mis 08 Eisteddfod
2009 Mis 11 Gwyl Cerdd Dant 1
2009 Mis 11 Gwyl Cerdd Dant 2
2010 Mis 07 Salem Treganna 1
2010 Mis 08 Eisteddfod
2010 Mis 08 Glenys
2010 Mis 10 Dathlu Coron Glenys b
2012 Mis 05 Cyngerdd Olaf
2012 Mis 06 Parti Ffarwel 1
2012 Mis 06 Parti Ffarwel 2
2012 Mis 06 Parti Ffarwel 3
2012 Mis 06 Parti Ffarwel Llinos 1
2012 Mis 06 Parti Ffarwel Llinos 2
2012 Mis 06 Parti Llinos Brodwaith 2