Buenos Aires
Esquel
Trevelin
Los Alerces
Y Paith
Asado
Gaiman
Trelew
Penryn Valdes
Porth Madryn

 

Dydd Mawrth, Ebrill 5ed: Trelew-Puerto Madryn.
PM: Ymweld a Phorth Madryn/Puerto Madryn gan alw yn safle hanesyddol Punta Cuevas a llefydd diddorol eraill sy'n gysylltiedig â'r gwladychwyr cyntaf o Gymru. Gorffennaf 28, 1865, cyrhaeddodd 153 o wladychwyr y Bae Newydd (Gofo Nuevo) ar fwrdd y sgwner Mimosa ac ymgartrefu yn ardal Punta Cuevas, yn ymyl dinas Puerto Madryn heddiw. yn ol traddodiad, buont yn byw yno am gyfnod mewn ogofnu amrwd a dyllwyd yng nghreigiau'r bryn bychan yno. Mae modd ymweld a thua naw ogof neu gysgodfa a grewyd yno. Hotel Bahia Nueva.

Nos Fercher.
Swper a Noson Lawen yng nghwmni Cymry Madryn, Patagonia.