Buenos Aires
Esquel
Trevelin
Los Alerces
Y Paith
Asado
Gaiman
Trelew
Penryn Valdes
Porth Madryn

 

Dydd Mercher, Ebrill 6ed
Peninsula Valdes Taith diwrnod i Peninsula Valdes, Safle Treftadaeth y Byd. ymweld â phentref bach Puerto Piramides am daith ar gwch wedi ei chynllunio i weld morlewod. Gobeithio hefyd y gwelwn ddolffiniaid ac adar môr. Ar y ffordd mae'n bosibl y cawn weld anifeiliaid gwyllt fel guanacoid, rheaod, maraod neu ysgyfarnogod. ynghyd ag adar o wahanol fathau. Os cyrhaeddwn arfordir y Dwyrain byddwn yn gweld eliffantod môr yn ymlacio ar y traethau cerrig. Byddwch yn effro - efallai y gwelwch orcaod hefyd (peidiwch â phoeni – orcas yw'r rhain, nid orks).