Clwb y dwrlyn
 

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg

Pentyrch - Creigiau - Gwaelod y Garth a'r Cylch


 

< Dewisiadau Brethyn Cartref 2001
1983 Rhwng Gwyr Pentyrch
Y Fari Lwyd
     
Rifiw 2010 >> Rifiw

 

 

 

 

 

 

Taith y Preselau gyda Jim a Des 1996


Taith Gerdded Strumble i Aber Mawr 2 Gorffennaf 2005

Taith Gerdded 15 Mehefin 2003

 

Twmpath Dawns 18 Ionawr 2002 gyda Jac y Do

 

Cysylltydd Penri WIlliams  029 2089 0040

 

 

RHAGLEN

2013

Hydref 3 Nos Iau
Dyddiadur Kate
John Ogwen a Maureen Rhys
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Tachwedd 19 Nos Fawrth
Brethyn Cartref
gyda Geraint Huws
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Rhagfyr 3 Nos Fawrth
Euryn Ogwen Williams
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Rhagfyr 18 Nos Fercher
Swper Nadolig
De Courcey’s, Pentyrch
7.00yh

 

Rhagfyr 23 Nos Lun
Canu Carolau
O gwmpas Creigiau
6.30yh


 

2014

Ionawr 9 Nos Iau
Canu Plygain
Eglwys Pentyrch
7.00 yh

 

Ionawr 31 Nos Wener
Tudur Owen
Clwb Rygbi Pentyrch
8.00 yh

 

Chwefror 11 Nos Fawrth
Gyrfa Chwist
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Chwefror 25 Nos Fawrth
Rifiw
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Mawrth 2 Prynhawn Sul
Cinio Gŵyl Dewi
Clwb Golff Creigiau
12.30yp

 

Ebrill 15 Nos Fawrth
Noson gyda
Caryl Parry Jones
Clwb Rygbi Pentyrch

Mai
Penwythnos o Gerdded
Yn y Gogledd

 

Mehefin 14 Dydd Sadwrn
Ystradfellte
Alun Wyn Bevan

Cyfarfodydd gyda’r nos i ddechrau
am 8.00 (oni nodir yn wahanol)