Clwb y Dwrlyn

 

Clwb y Dwrlyn
 

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg

Pentyrch – Creigiau – Gwaelod y Garth a’r Cylch 

 

Lluniau >> Linc

2016

Nos Iau, Medi 15

Cymru yn Ewro 2016
Osian Roberts ac Ian Gwyn Hughes yn cael eu  holi gan Catrin Heledd           Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Iau, Hydref 20  
Karen Owen yn siarad ar y testun:
‘Lein a bît yng nghalon bardd’
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Iau, Tachwedd 10
Standyp – Dilwyn Morgan  

Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Fercher, Rhagfyr 14
Swper Nadolig
De Courcey’s,  Pentyrch
7.00yh

 

 

 

 

Cyfarfodydd gyda’r nos i ddechrau

am 8.00 (oni nodir yn wahanol)

2017

Nos Iau, Ionawr 12        

Canu Plygain
7.00 yh Eglwys Pentyrch         

 8.30yh Y Fari Lwyd yn y King’s Arms

 

Nos Iau, Chwefror 23
Rifiw
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Pnawn Sul, Mawrth 5
Cinio Gŵyl Dewi
Gŵr Gwadd: Rhys Dafis
12.30yp Clwb Golff Creigiau

 

Nos Iau, Ebrill 6
Dafydd Iwan 
yn cael ei holi gan
Huw Llywelyn Davies
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Iau, Mai 4
Cwis
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Mehefin 9 -11
Penwythnos o Gerdded
Yn y Gorllewin

Dydd Sadwrn, Gorffennaf 15
Cerdded yng Ngwent
gyda Frank Olding

 

 Dwrlyn 1979-2014

Dwrlyn 1979-2014