Clwb y Dwrlyn

 

Clwb y Dwrlyn
 

Clwb y Dwrlyn

Cymdeithas Gymraeg

Pentyrch – Creigiau – Gwaelod y Garth a’r Cylch 

 

Lluniau >> Linc

2017

Nos Iau,Medi 21          
Delwyn Siôn
Cân a sgwrs
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Iau, Hydref 12
Bryn Fôn
yn cael ei holi gan
Huw Llywelyn Davies
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Iau, Tachwedd 16
Brethyn Cartref
o dan ofal Geraint Hughes                              
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Fercher, Rhagfyr 20
Swper Nadolig
7.00yh De Courcey’s, Pentyrch

 

 

 

 

 

Cyfarfodydd gyda’r nos i ddechrau

am 8.00 (oni nodir yn wahanol)

2018

Nos Iau, Ionawr 11              
Canu Plygain
7.00 yh Eglwys Pentyrch

8.30yh Y Fari Lwyd   
yn y King’s Arms

 

Nos Iau, Ionawr 25             
Dr HYWEL GRIFFITHS
Bardd, nofelydd a daearyddwr
Cylch  Cadwgan           
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Nos Iau, Chwefror 15
Rifiw
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Prynhawn Sul, Mawrth 4
Cinio Gŵyl Dewi
12.30yp Clwb Golff Creigiau

 

Nos Iau, Ebrill 
Stomp y Beirdd 
Clwb Rygbi Pentyrch
Tuag at Eisteddfod Caerdydd

Nos Iau, Mai 17
Yr Ebenezers
Lyn a Dylan
yn hel atgofion
Clwb Rygbi Pentyrch

 

Mehefin 8 -10
Penwythnos yn y Gorllewin
Aberystwyth

 

Dydd Sadwrn. Gorffennaf  7
Cerdded yng Ngwent
gyda Frank Olding

 

 

 Dwrlyn 1979-2014

Dwrlyn 1979-2014