Merched y Wawr Tonysguboriau

Mercher Y Wawr, Cangen Tonysguboriau ar Cylch

Yn cyfarfod am 7.30 o’r gloch yn Y Pafiliwn, Tonysguboriau

Rhaglen 2014-2015

Medi 17eg -Ymaelodi a siawns i ael afael yn y grefft o grosio gyda Bonnie Hall

Hydref 15fed – Paratoi Basgedi Crog gyda Huw Rees

Tachwedd 19eg -Calon Iach Dr Gethin Ellis Cardiolegwr

Rhagfyr 10fed-Dathlu’r Nadolig gyda Cor Yr Einion

Ionawr 21ain-Cardiau croesbwyth ar gyfer Dydd Santes Dwynwen gyda Marian Evans

Chwefror 18fed-O Gymru i Batagonia gyda Walter Brooks

Mawrth 18fed -Judith Jones, yn rhannu ambell gyfrinach fel Meistress Gwisgoedd Cwmderi

Ebrill 15fed-Jean Davies ar daith i gofio trychineb     Y Titanic

Mai 20fed-Cinio Blynyddol

Mehefin 17eg-Ymweliad a Gardd Ffisig Y Bontfaen gyda Carys Whelan (am 6.15)