Merched y Wawr y Garth

 

MYW Rhaglen 2015-2016

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Rhaglen MYW Cangen y Garth 2014-2015

 

Medi 17eg               Noson yng nghwmni                     Y Ganolfan, Efail Isaf

                                 Meinir Heulyn                                  (Pwyllgor)

 

Hydref 22ain         ‘Mae pawb yn cyfrif’                    Y Ganolfan, Efail Isaf

                                  Dr Gareth Ffowc Roberts                              (Cadwgan)                                                  

 

Tachwedd 12fed     Jim Jones yn siarad am ei addasiad     Bethlehem, GYG                                              

         diweddara o ‘Dan y Wenallt’               (Aelodau Bethlehem)

 

Rhagfyr 10fed         ‘Bwydydd Nadoligaidd’ –                   Bethlehem, GYG                                    

         Siân Bassett                                        (Tonteg/Llantrisant)

 

Ionawr 14eg           ‘Atgofion Pontrhydyfen’                            Y Ganolfan, Efail Isaf

                                   Wil Davies                                      (Efail Isaf)

 

Chwefror 11eg         Sarah Vivian –                                     Bethlehem, GYG

                                   Hyfforddwraig parafeddygon               (Pentyrch) 

 

Mawrth 11eg           Ymweliad arall ag Acapela –             Pentyrch                                                                                                                                                                                                                                                                                                          noson o ddiddanwch                      (Pwyllgor)

 

Ebrill 22/29             Cyflwyniad dramatig                                Y Ganolfan,        

                                   gan a Llio Sulyn                                             Efail Isaf

 

Mai 13/20              Sgwrs gan Gill Griffiths –                Y Ganolfan, Efail Isaf

                                 ‘Llaw ar y llyw’                                   (Creigiau)

 

Mehefin 10fed         Crochendy Nantgarw –                Swper allan i ddilyn                                                                                                                                                                                                            

                                 cwrdd â Gwen Griffiths                         yn y Caesars