Atgofion

 

Taith y Preselau gyda Jim a Des 1996

 


Taith Gerdded Strumble i Aber Mawr 2 Gorffennaf 2005

Taith Gerdded 15 Mehefin 2003

Twmpath Dawns 18 Ionawr 2002 gyda Jac y Do

 

Cysylltydd Penri WIlliams  029 2089 0040

 

“Rhwng Gwŷr Pentyrch ” dydd Sadwrn Haf 1983 a Taith ar y Gamlas 1982
Lluniau Lynn Thomas