Buenos Aires
Esquel
Trevelin
Los Alerces
Golyfeydd
Y Paith
Asado
Gaiman
Trelew
Penryn Valdes
Porth Madryn

 

Dydd Mercher, Mawrth 30nin

Parc Cenedlaethol Los Alerces. Crewyd y parc yn 1937 i warchod y clwstwr o goed Lahuan (Fitzroya cupressoides), y cewri ymhlith coed yr Andes ym Mhatagonia, a'r coed sy'n cyfateb yn hemisffer y De i'r coedydd coch (y redwoods). Mae'r parc yn gorchuddio 263,000 ha yng ngorllewin talaith Chubut ac yn ffinio â Chile. Mae'n cynnwys golygfeydd hardd, llynnoedd a mynyddoedd a'r cyfan wedi eu cysylltu yn llwybrau dwr o wahanol hyd. Ar y llethrau mae mantell o goed coihue a lenga (Nothofogus dombeyi a N. pumilio) ynghyd â chypreswydd. Yn y rhannau gorllewinol mae'r glawiad uchel wedi creu llystyfiant trwchus y coedwigoedd glaw claear Valdifaidd. Y rhywogaeth fwyaf amlwg yw'r Fitzroya cupressoides, a elwir ar gam yn "alerce'; yr enw cywir yw "lahuari". Yn y parc hwn y mae'r clystyrau mwyaf o'r rhywogaeth hon yn y wlad. Ar lannau gogleddol a deheuol llyn Menendez y ceir yr enghreifftiau gorau o'r coed enfawr hyn sy'n tyfu'n 60 metr (200 troedfedd) o uchder, gyda boncyffion tri metr o ddiameter. Mae rhai enghreifftiau i'w cael sy'n 3000 blwydd oed. Taith ar gwch i'r Alerzal Milenario.